Základem každé stavby je

STAVEBNÍ ROZPOČET

Poptat zpracování rozpočtu

Co Vám nabízím?

Zkušenosti získané za posledních 14 let v oboru stavebnictví.

Stavební rozpočet v aktuálních cenách

Rozpočet sestavuji pomocí softwaru, jehož cenová soustava se aktualizuje 2x ročně.

Sestavení výkazu výměr

Výkazem výměr se rozumí kompletní soupis stavebních dílů, materiálů a veškerých prací potřebných pro realizaci stavby.

Posouzení cenových nabídek

Provedu srovnání nabídky Vašeho dodavatele s běžnými cenami na trhu nebo Vám zpracuji kontrolní rozpočet stavby.

Rozpočet novostavby RD

Na základě dodané projektové dokumentace, Vám zpracuji položkový rozpočet Vaší novostavby.

Položkový rozpočet pro banku

Pro vyřízení hypotéky na novostavbu nebo rekonstrukci domu, je potřeba bance dodat položkový rozpočet stavby.

Orientační rozpočet nákladů stavby

Propočet stavby slouží například k porovnání, že náklady stavby korespondují s finančními možnostmi investora.

kalkulacestaveb

Proč stavební rozpočet?

Každý, kdo se účastní stavebního řízení, potřebuje stavební rozpočet. Cíl je jasný, zjistit, kolik stavba nebo stavební práce budou stát. Stavebníkem, který bude ocenění stavebních prací potřebovat, může být soukromá osoba, stavební firma, projektant nebo třeba i řemeslník.

Poptat rozpočet

Ceny stavebních rozpočtů

Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečná cena odpovídá konkrétnímu požadavku a rozsahu daného rozpočtu.

Položkový rozpočet rodinného domu (do 150m2)

Úroveň dokumentace: DPS

od7 800
 • Krycí list
 • Rekapitulace rozpočtu
 • Položkový rozpočet
 • Slepý rozpočet
 • Přesuny, hmotnosti
 • Výstup v xls/pdf
 • agregovaně ZTI, UT, EL, VZT

Rozpočet rekonstrukce bytového domu

Úroveň dokumentace: DPS/DSP

od9 500
 • Krycí list
 • Rekapitulace rozpočtu
 • Položkový rozpočet
 • Slepý rozpočet
 • Přesuny, hmotnosti
 • Výstup v xls/pdf
 • agregovaně ZTI, UT, EL, VZT